Modernizace plavidla APOLLO vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 1.7.2010   Datum ukončení: 31.10.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 12.4.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 515 227 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 638 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 363 704 Kč (k 2.10.2023)
Základní informace o projektu:
Plavidlo APOLLO bylo vyrobené v roce 1968, po dobu jeho provozu byly provedeny havarijní i běžné opravy ocelové konstrukce trupu. Původní plechy dnové obšívky byly za roky provozu zkorodované a zeslabené. Tato skutečnost nepříznivě ovlivňovala podélnou pevnost plavidla a hrozilo jeho rozlomení.

V rámci projektu byly pořízeny nové dnové a outorové plechy a plechy vnitřního dna v rozsahu dnové části plavidla. Byla provedena oprava korozí poškozené dnové konstrukce tvořené příčkami a páteřnicemi.

Postup prací:

1. měření průhybu plavidla na vodě a na stapelu;
2. vytažení plavidla a postavení na stapel;
3. demontáž výdřevy naftových přepážek;
4. vyčištění naftového tanku;
5. demontáž ocelové podlahy nákladových prostorů a skluzových plechů;
6. demontáž a montáž dna v sekcích, aby byla zajištěna stabilita ocelové konstrukce trupu;
7. vyčištění a nátěr mezidnového prostoru;
8. montáž ocelové podlahy a skluzových plechů;
9. tlaková zkouška mezidnového prostoru.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: