Modernizace plavidla ATHENA vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 30.9.2010   Datum ukončení: 30.9.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 12.4.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 663 085 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 993 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 496 776 Kč (k 4.2.2011)
Základní informace o projektu:
Plavidlo ATHENA bylo vyrobené v roce 1973, po dobu jeho provozu byly provedeny havarijní i běžné opravy ocelové konstrukce trupu. Původní plechy dnové obšívky byly za roky provozu zkorodované a zeslabené. Tato skutečnost nepříznivě ovlivňovala podélnou pevnost plavidla a hrozilo jeho rozlomení. V rámci projektu byly pořízeny nové dnové a outorové plechy a plechy vnitřního dna v rozsahu dnové části plavidla. Byla provedena oprava korozí poškozené dnové konstrukce tvořené příčkami a páteřnicemi. Postup prací: 1. měření průhybu plavidla na vodě a na stapelu 2. vytažení plavidla a postavení na stapel 3. demontáž výdřevy přepážek naftových 4. vyčištění naftového tanku 5. demontáž ocelové podlahy nákladových prostorů a skluzových plechů 6. demontáž a montáž dna v sekcích, aby byla zajištěna stabilita ocelové konstrukce trupu 7. vyčištění a nátěr mezidnového prostoru 8. montáž ocelové podlahy a skluzových plechů 9. tlaková zkouška mezidnového prostoru

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 26.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: