Silnice I/44 Červenohorské sedlo - sever


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Bělá pod Pradědem

Datum zahájení: 24.7.2006   Datum ukončení: 31.10.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.4.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 548 286 627 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 755 580 702 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 492 368 902 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla modernizace silnice I/44, která zahrnuje úsek této komunikace od hranice okresu Šumperk / Jeseník na Červenohorském sedle po křižovatku se silnicí II/450 v obci Domašov. Délka úpravy je 8,93 km, silnice se rozšířila, upravily se směrové oblouky a točky a autobusové zastávky ve Filipovicích a na Červenohorském sedle. Zároveň se přeložily nebo ochránily inženýrské sítě a to vedení VN, NN, telefonní kabely, plynová i vodovodní vedení. Také byly opraveny dva stávající mostní objekty, most přes Hluboký potok a Černý potok. V Domašově byly vybudovány oboustranné odstavné pruhy pro montáž sněhových řetězů.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: