Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany, 1. stavba


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Nehvizdy, Čelákovice, Zeleneč, Jirny

Datum zahájení: 1.3.2011   Datum ukončení: 31.3.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.1.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 143 170 391 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 231 701 472 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 117 854 544 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Cílem projektu bylo zvýšení kapacity trati Praha - Lysá nad Labem - Kolín v úseku Praha-Vysočany - Čelákovice, při zachování stávající železniční infrastruktury. Cíle stavby bylo dosaženo výstavbou nového technologického zařízení s částečnými kolejovými úpravami. Těmito opatřeními bylo dosaženo úspory 16 pracovníků řízení provozu.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Tento projekt řešil traťový úsek, který je velice důležitý pro příměstskou a rychlíkovou dopravu. Ve stanici Praha-Vysočany a přilehlých traťových úsecích a na úseku tratě č. 231 Praha-Vysočany-Lysá nad Labem mezi Praha - Horní Počernice a Čelákovice bylo používáno již nevhodné zabezpečovací zařízení 2. kategorie, které  již bylo na hranici své životnosti. Jeho používání neodpovídalo současným normám a bezpečnostním standardům. Z důvodu zastaralého zabezpečovacího zařízení a technologického vybavení stanice Praha-Vysočany bylo v současné době nemožné v případě potřeby navýšit propustnost této stanice a přilehlých traťových úseků a krátkodobě tak umožnit průjezd většího počtu vlaků.

Více informací na stránkách příjemce zde.


Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: