Technická pomoc OPD ŘO ŘSD 2011


Příjemce:
Ministerstvo dopravy

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.1.2011   Datum ukončení: 31.12.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 31.3.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 7 975 088 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 9 382 456 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 7 177 579 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt Technická pomoc OPD ŘSD 2011 se zaměřoval na financování metodicko-právní podpory přípravy projektů, poradenské a konzultační služby, předběžné posouzení přijatelnosti projektů/projektových fiší, projednávání projektů a s tím spojených nákladů na organizačně technické zajištění uvedených aktivit. V rámci projektu byly financovány i mzdové náklady včetně příslušenství k zajištění odpovídající administrativní kapacity. Z projektu byly financovány i služby spojené se zajištění publicity a vzdělávání zaměstnanců zapojených do implementace Operačního programu Doprava.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: