Technická pomoc OPD ŘO 2011


Příjemce:
Ministerstvo dopravy

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.1.2011   Datum ukončení: 31.12.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 30.12.2010

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 102 000 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 120 000 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 87 093 168 Kč (k 28.5.2020)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci tohoto projektu byly rozděleny aktivity rozdělené do níže uvedených skupin:

- Řízení a kontrola programu
- Technické zabezpečení činnosti Řídícího orgánu
- Publicita
- Vzdělávání
- Evaluace
- Příprava nového programového období 2014-2021


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: