Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Pečky

Datum zahájení: 23.1.2012   Datum ukončení: 31.12.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.11.2010

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 192 282 530 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 308 158 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 100 362 964 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Hlavním obsahem stavby byla komplexní rekonstrukce technologie stávající trakční měnírny Pečky včetně rozvodny 110 kV a transformátorů 110/23 kV. Rekonstrukcí prošly také související stavební objekty, které zajišťují funkčnost trakční měnírny Pečky jako samostatného technologického celku. Významným věcným účinkem rekonstrukce měnírny bylo zvýšení její výkonnosti v napájení trakční soustavy na trati Praha – Kolín a Poříčany – Nymburk na 150 % současného výkonu, a také možnost pokračování v dodávce elektřiny pro VÚŽ.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Trakční měnírna a rozvodna 110 kV byla vybudována roku 1957. Tvořila důležitý napájecí bod pro I. tranzitní železniční koridor (v úseku Rostoklaty - Kolín), pro odbočnou trať Poříčany - Nymburk i pro cizí subjekty (Výzkumný ústav železniční). Původně instalovaná technologická zařízení byla nevyhovující a ohrožující bezpečnost a spolehlivost železničního provozu. Tato zařízení nelze  udržovat v plně funkčním stavu vzhledem k jejich morální a fyzické zastaralosti. 

Hlavním obsahem stavby byla komplexní rekonstrukce technologie stávající trakční měnírny Pečky včetně rozvodny 110 kV a transformátorů 110/23 kV. S tím přímo souvisela rekonstrukce a úpravy rozvodů, sdělovacích, řídících a signalizačních systémů měnírny a stavební úpravy příslušných objektů. Součástí stavby byly i úpravy opotřebovaných a narušených ostatních objektů a zařízení měnírny. Nově instalovaná technologická zařízení jsou samozřejmě na úrovni současné techniky a  splňují požadavky bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Navržené stavebně technické řešení dále vyhovuje požadavku na unifikaci technologických celků na nově rekonstruovaných napájecích stanicích v působnosti správce SDC SEE Praha. Moderní technologické zařízení také umožňuje dálkové řízení provozu z centrálního dispečerského stanoviště včetně dálkového dohledu kamerovými systémy. To vše vytváří podmínky ke snížení energetických ztrát, k racionalizaci obsluhy a servisu, a tím k zhospodárnění vlastního provozu měnírny. Významným věcným účinkem rekonstrukce měnírny je i zvýšení její výkonnosti v napájení trakční soustavy na trati Praha – Kolín a Poříčany – Nymburk na 150 % současného výkonu, a také možnost pokračování v dodávce elektřiny pro VÚŽ.

Další informace na stránkách příjemce zde.


Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: