GSM - R dokončení I. NŽK


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Další NUTS3: Jimoravský, Pardubický, Středočeský, Hlavní město Praha

Datum zahájení: 16.7.2007   Datum ukončení: 31.1.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.2.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 579 755 826 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 813 267 490 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 498 168 546 Kč (k 25.9.2022)
Základní informace o projektu:
Výstavba stacionární části systému GSM-R vyřešila nezbytné doplnění telekomunikační infrastruktury v trati Kolín - Česká Třebová - Brno - Břeclav st. hranice a doplnění stacionární části systému GSM-R v železničním uzlu Praha. Projekt  vyřešil pokrytí cca 293 km trati včetně 10 tunelů. Součástí projektu byla i výstavba cca 142 km optického kabelu a vybavení řešené trati přenosovými systémy.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
 


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: