Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Stará Paka

Datum zahájení: 1.9.2010   Datum ukončení: 31.12.2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 15.11.2010

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 270 565 121 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 459 938 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 185 239 892 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
  1. Podnětem pro provedení stavby byla nízká úroveň bezpečnosti cestujících při nastupování do vlakových souprav a celkový nevyhovující stav železničního svršku a spodku. Stávající staniční zabezpečovací zařízení v železniční stanici, které bylo 1.kategorie, rovněž nevyhovovalo současným nárokům na provoz a na bezpečnost železničního provozu. Stavba řešila rekonstrukci komplexně, tedy včetně racionalizace návazných tratí, tj. včetně zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a nasazení dálkového ovládání v celé trati z Jaroměře do Železného Brodu. V této stavbě došlo k nahrazení SZZ v žst. Stará Paka a zřízení nových zařízení 3.kategorie.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Konkrétní cíle projektu:

rekonstrukce výhybek zhlaví směr Lomnice n. Popelkou, Košťálov a Roztoky u Jilemnice
• rekonstrukce výhybek zhlaví směr Horka u Staré Paky
• zřízení 4 nástupišť, úrovňově přístupných, výšky hrany nástupiště 550 mm nad TK
• rekonstrukce žel. spodku včetně odvodnění
• sanace žel. spodku pod všemi nově vloženými výhybkami
• výstavba kabelovodu
• hydroizolace konstrukce mostů dotčených stavbou
• vybudování zabezpečovacího zařízení 3. kategorie schopného pro využití dálkového ovládání a dispečerského řízení provozu v žst. Stará Paka a přilehlých traťových úsecích
• v žst. Stará Paka bylo vybudováno a technologicky vybaveno centrální dispečerské a diagnostické pracoviště pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a dalších systémů v jednotlivých stanicích a traťových úsecích
• úpravy stávajícího sdělovacího a informačního zařízení - bylo vybudováno datové a komunikační propojení mezi centrálním dispečerským a diagnostickým pracovištěm a jednotlivými dálkově ovládanými systémy a místy vč. rozhlasového zařízení a dalších informačních systémů pro cestující v dotčených stanicích a zastávkách

 

Více informací na stránkách příjemce zde.

Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: