GSM-R v úseku Ostrava - st. hr. SR a Přerov - Česká Třebová


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Okresy: Olomouc, Přerov, Ostrava, Ústí nad Orlicí, Opava, Karviná, Šumperk, Ostrava-město, Frýdek-Místek, Svitavy

Datum zahájení: 1.7.2010   Datum ukončení: 31.1.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 12.7.2010

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 434 454 165 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 690 169 200 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 318 163 368 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt řešil výstavbu digitálního radiového systému GSM-R na 3. tranzitním železničním koridoru  tj. v železničním uzlu Ostrava, v traťovém úseku Ostrava Svinov - Ostrava hl.n. - Dětmarovice - Český Těšín - Třinec - Mosty u Jablunkova - st. hranice SR, v traťovém úseku Ostrava Svinov - Opava a Přerov - Olomouc - Zábřeh na Moravě - Česká Třebová. Pokrytí území signálem GSM-R má liniovou strukturu, která je směrována podél železničních tratí. Ve velkých železničních uzlech (např. uzel Ostrava) případně v areálech mimo železniční trať je pokrytí plošné. Šíření signálu GSM-R je zajištěno základnovou stanicí (Base Transceiver Station) označovanou jako BTS, spojení jednotlivých BTS zajišťuje propojovací modul BSC (Base Station Controller) v Přerově. Projekt vyřešil pokrytí cca 230 km trati. Součástí projektu bylo i položení nových diagnostických optických kabelů (DOK) a připojení stanic BTS na stávající železniční sdělovací kabelovou a přenosovou síť a zdroj elektrické energie.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Více informací na stránkách příjemce zde.

Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: