R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Droužkovice; Spořice

Datum zahájení: 1.4.2010   Datum ukončení: 30.6.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.4.2010

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 17.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 4 460 785 460 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 5 466 151 306 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 3 976 576 768 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Jedná se o směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci kategorie R 25,5/120 o celkové délce 15 835 metrů, z toho úsek MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice 9 444m a úsek MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice 6 391 m. Stavba v začátku navazovala na zprovozněné úseky MÚK Bitozeves - MÚK Vysočany a MÚK Vysočany, na konci pak na křižovatku silnic I/7 a I/13 v Nových Spořicích vybudovanou v rámci stavby I/7 Chomutov - Křimov a vytváří tak jihozápadní obchvat Chomutova. Významnými objekty stavby byly mosty, zejména nadjezd nad stávající silnici I/7 v km 4,286 délky 174 m a estakáda přes železniční trať Chomutov - Karlovy Vary a vodoteč o délce mostní konstrukce 375 m.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Výstavba silnice umožnila podstatné zkrácení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti jízdy a odstranění dopravních kongescí. Zlepšení silničního spojení vytvořilo podmínky pro rozvoj Středočeského a Ústeckého kraje. Realizací projektu byl odstraněn nevyhovující tranzit centrem města Chomutova a obcí Spořice.

Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: