Vzdělávání PAS


Příjemce:
Ministerstvo dopravy

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 22.2.2010   Datum ukončení: 31.12.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.2.2010

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 123 032 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 144 744 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 110 729 Kč (k 9.12.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla účast pracovníků PAS (pověřený auditní subjekt) zapojených do implementace Operačního programu Doprava na vzdělávacích akcích, které přispěly ke zvýšení jejich odborné kvalifikace.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: