Zlepšení technického zázemí zprostředkujícího subjektu - SFDI 2010


Příjemce:
Státní fond dopravní infrastruktury

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.1.2010   Datum ukončení: 31.12.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.2.2010

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 3 000 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 529 412 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 245 554 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci projektu byly zajišťovány technické a administrativní podmínky pro výkon činností delegovaných na ZS OPD a zvyšována odborná kvalifikace zaměstnanců SFDI. Dané prostředky byly používány pouze na běžné výdaje.

Popis realizace projektu jednotlivých aktivit:
Finanční prostředky technické pomoci byly v rámci projektu využity na:
a) Nákup osobního vozidla pro zaměstnance SFDI zapojené do implementace OPD.
Uskutečníl se nákup osobního vozidla sloužícího zejména pro potřeby provádění kontrol fyzické realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD.
b Nákup kopírovacích strojů pro zaměstnance SFDI zapojené do implementace OPD
Jednalo se o nákup 2 barevných kopírovacích strojů vytvářejících technické zázemí pro práci příslušných zaměstnanců.
c)Softwarové vybavení pro zaměstnance SFDI zapojené do implementace OPD
Jednalo se o rozvoj softwarové aplikace pro evidenci finančních toků OPD.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: