Optimalizace trati Horní Dvořiště st. Hranice - České Budějovice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
České Budělovice, Boršov nad Vltavou, Kamenný Újezd, Roudné, Včelná, Chlumec, Zvíkov, Dolní Dvořiště, Dolní Třebotín, Kaplice, Netřebice, Omlenice, Velešín, Zubčice, Střítež, Mojné

Datum zahájení: 16.11.2007   Datum ukončení: 30.6.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.2.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 21.12.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 841 525 002 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 520 673 573 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 742 707 643 Kč (k 27.9.2022)Video projektu
VIDEO

Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Tento projekt byl železniční stavbou řešící optimalizaci stávající jednokolejné elektrizované tratě č. 196 České Budějovice – Horní Dvořiště. Tento přibližně 57 km dlouhý úsek již prošel v letech 1996 – 2000 částečnou rekonstrukcí v rámci předelektrizačních úprav a poté vlastní elektrizaci tratě. Stavební práce byly tedy v rámci tohoto projektu směřovány do zbývajících úseků, které předtím neprošly rekonstrukcí. Cílem bylo, aby celý souvislý úsek Horní Dvořiště státní hranice – České Budějovice splňoval požadované parametry koridorových tratí. Těmi jsou zejména zajištění prostorové průchodnosti Z-GC („gabarit C“ – definován UIC umožňující přepravu kontejnerů a silničních návěsů na železničních vozech), dosažení zatížení traťové třídy D4 UIC (22,5 t/nápravu, 8t na běžný metr) pro traťovou rychlost 120 km/h a opatření umožňující provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. Zároveň došlo k rekonstrukci železničního svršku a spodku a v některých úsecích bylo možné zvýšit traťovou rychlost z původních 70 km/h až na 90 km/h pro klasické soupravy a 100 km/h pro jednotky s naklápěcími skříněmi. Výsledkem je i zkrácení jízdních dob na úseku Omlenice – České Budějovice u osobních zastávkových vlaků o 2 až 2,5 minuty, u dálkových vlaků (rychlíků) o 3 minuty, u vlaků s naklápěcími skříněmi o 6,5 až 7 minut.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V úseku Horní Dvořiště státní hranice – Omlenice byl rekonstruován pouze jeden most v žst. Rybník. Naprostá většina stavebních prací se týkala především 38,807 km dlouhého úseku Omlenice – České Budějovice (km 80,500-119,307), avšak stavební práce neprobíhaly v celé délce tohoto úseku. Některé jeho části (zejména železniční stanice) již rekonstrukcí prošly dříve, a proto se rekonstrukce soustředila zejména na mezistaniční úseky. Rekonstruováno bylo celkem 28 659 m železničního svršku a 25 427 m spodku (měřeno v ose jedné koleje). Jedinou železniční stanicí, která prošla rekonstrukcí, byla žst. Holkov, zde byla navržena rekonstrukce železničního svršku i spodku včetně rekonstrukce nástupišť. 


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: