Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol. č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Horní Lideč, Střelná

Datum zahájení: 5.5.2010   Datum ukončení: 27.5.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 23.3.2010

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 256 389 413 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 407 720 508 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 242 532 038 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
"Rekonstrukce Střelenského tunelu, včetně koleje č.1 a 2 v km 22,480 - 23,610 a koleje č.1 v km  21,110 -27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR" řešila rekonstrukci koleje č. 1 trati Púchov ( SR) - Hranice na Moravě v rozsahu od km 21,085 (státní hranice ČR/SR) do km 27,271, dále rekonstrukci kolejí č.1 a 2 v úseku Střelenského tunelu od km 22,480 do km 23,750, rekonstrukci Střelenského tunelu a rekonstrukci nástupišť v zastávce Střelná. V rámci rozsahu rekonstrukce kolejí byla provedena také rekonstrukce mostů, propustků a zárubních zdí. Předmětem stavby byla také rekonstrukce trakčního vedení v úseku rekonstrukce kolejí a úpravy zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie a DŘT. Předmětem projektu byla také příprava na následnou implementaci GSM-R a ETCS L2.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace na stránkách příjemce zde.

Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: