Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice-Týn nad Vltavou


Příjemce:
Ředitelství vodních cest ČR

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Týn nad Vltavou

Datum zahájení: 16.10.2007   Datum ukončení: 31.12.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.11.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 619 193 550 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 734 413 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 210 669 465 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Soubor staveb pod názvem Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou  tvořil poslední ze 3 úseků v rámci akce Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice -Týn nad Vltavou. Jednalo se o výstavbu kompletní vodní cesty mezi hrází VD Hněvkovice a koncem  splavné vodní cesty v Týně nad Vltavou v délce pouhých 5,6 km, avšak s překonáním 2 zdymadel vodního díla Hněvkovice a jezu Hněvkovice. Realizováno bylo jako 3. etapa dokončení vodní cesty. Stavba tak dokončila připojení Českých Budějovic na současnou vodní cestu na nádrži Orlík.
Tento projekt zahrnoval:
- výstavbu horní rejdy PK VD Hněvkovice;
- vystrojení plavební komory VD Hněvkovice;
- výstavbu dolní rejdy PK VD Hněvkovice;
- zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Hněvkovice;
- vybudování plavební komory u jezu Hněvkovice;
- modernizaci jezu Hněvkovice;
- zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Realizací 1. úseku ve smyslu IZ „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice-Hluboká nad Vltavou“ vznikla atraktivní turistická trasa v délce 8,9 km spojující jihočeskou metropoli s dalším zajímavým místem – městem Hluboká nad Vltavou. Realizací 2. úseku ve smyslu IZ „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice“ bylo od jezu Hluboká nad Vltavou napojeno dalších 10,92 km vodní cesty. Z této délky představovaly 3,23 km výstavbu zcela nové vodní cesty a 7,69 km představovaly aritmetickou ½ délky nádrže VD Hněvkovice, jež pro zprovoznění vodní cesty nebude nevyžadovat stavební úpravy koryta. Poslední 3. úsek, který byl předmětem tohoto projektu, propojil v délce 13,29 km České Budějovice s vodní nádrží Orlík, kde současně probíhala  izolovaná plavba. Opět zde tvořil 7,69 km vodní cesty druhou ½ délky nádrže VD Hněvkovice, kde proběhly stavební úpravy koryta, a 5,6 km dlouhý úsek stavby nové vodní cesty mezi hrází VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. 
Jako celek tak realizací uvedených investičních akcí vznikla vodní cesta délky 33,11 km. Tím se zpřístupnila celá část Vltavy od Českých Budějovic až po přehradu Orlík v délce bezmála 95 km, včetně části Otavy.


Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:

Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: