Rozšíření terminálu kombinované dopravy v přístavu Mělník


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 31.3.2008   Datum ukončení: 29.12.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.10.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.1 - Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 6 785 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 19 953 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 6 106 111 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Prodloužení vlečkových kolejí, výstavba zpevňených manipulačních ploch a jejich odvodnění.

Dále bylo provedeno odvodnění manipulačních ploch 2 část,
- demolice koncové části vlečkové koleje č. 301 v délce 40,31 m
- prodloužení vlečkové koleje:
a) č. 301 vložením navazujícího levostranného oblouku o poloměru R =150 m a délce 81,81m. Navazuje přímý úsek o délce 15 m a pravostranný oblouk R=150 o délce 19,88 m, dále navazující přímý úsek o délce 15,19 m ve styku z jednoduché vyhybky. Celková délka prodloužené vlečkové koleje je 131,88 m.
b) Rovněž i u vlečkové koleje 302a, byla provedena demolice koncové části v délce 40,31 m a její následné prodloužení vložením levostranného oblouku o poloměru R=155m délky 84,54 m, navazuje přímý úsek o délce 77,46 m a končí jednoduchou vyhybkou . Celková délka prodloužení této vlečkové koleje je 162,0 m.
- Prodloužená kolej byla ukončena kolejnicovým zarážedlem přemístěným ze stávající koncové koleje.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: