Silnice I/37 Březhrad - Opatovice


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Opatovice nad Labem, Hradec Králové

Datum zahájení: 1.11.2009   Datum ukončení: 31.12.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.11.2009

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 4.12.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 284 759 762 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 606 588 553 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 120 084 036 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla přestavba stávající směrově nerozdělené komunikace I/37 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci v kategorii S 24,5/100 v délce 3,266 km. Součástí stavby byly tři mostní objekty o celkové délce 506m, tři protihlukové stěny o celkové délce 965m a úpravy stávajících nadzemních i podzemních inženýrských sítí. Silnice je vedena částečně v trase stávající silnice I/37 a částečně v nové trase obchvatem obce Opatovice nad Labem. Začátek stavby navázal na již zrealizovaný úsek čtyřpruhové komunikace I/37 u obce Březhrad. Stavba končí na plánované mimoúrovňové křižovatce s rychlostní silnicí R35.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace o příjemci na http://www.rsd.cz/">www.rsd.cz
Informační leták stavby:http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb/pdf029/$file/s37-brezhrad-opatovice.pdf">http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb/pdf029/$file/s37-brezhrad-opatovice.pdf


Poslední aktualizace údajů: 31.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: