Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Výzva pro zájemce o pozici externí hodnotitel - člen hodnoticí komise OPD pro opatření 03

Řídicí orgán Programu Doprava 2021-2027 vyhlašuje výzvu pro zájemce o pozici externí hodnotitel - člen hodnotící komise pro opatření 03 (Infrastruktura pro multimodální dopravu TEN-T).

Zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů se mohou přihlašovat průběžně v termínu od 17. 2. 2023 do 17. 3. 2023, dle pokynů uvedených v inzerátu.

Případné upřesňující dotazy k procesu zařazování do databáze hodnotitelů OPD lze směrovat na adresy:

Ing. Jana Melenová, jana.melenova@mdcr.cz
Ing. Miloš Čermák, milos.cermak@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,340 Kč

Aktuální informace

ŘO OPD3 zveřejnil 27. září aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2023 platný k 22. 9. 2023.

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce

ŘO OPD3 zveřejnil novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.4.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.