Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Výzva pro zájemce o pozici externí hodnotitel - člen hodnoticí komise OPD pro opatření 03

Řídicí orgán Programu Doprava 2021-2027 vyhlašuje výzvu pro zájemce o pozici externí hodnotitel - člen hodnotící komise pro opatření 03 (Infrastruktura pro multimodální dopravu TEN-T).

Zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů se mohou přihlašovat průběžně v termínu od 17. 2. 2023 do 17. 3. 2023, dle pokynů uvedených v inzerátu.

Případné upřesňující dotazy k procesu zařazování do databáze hodnotitelů OPD lze směrovat na adresy:

Ing. Jana Melenová, jana.melenova@mdcr.cz
Ing. Miloš Čermák, milos.cermak@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 23,630 Kč

Aktuální informace

Aktualizace dokumentace výzev č. 1, 2, 3, 4, 9 a 10

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh žádostí o podporu a karty indikátorů u výzev č. 01, 02, 03, 04 a vzory příloh opatření 08 u výzev č. 09 a 10.

Aktualizace dokumentace výzvy č. 7

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh u výzvy č. 07. Více zde.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.