16.4.2008
Podpis zákona o přijetí úvěrů EIB na spolufinancování projektů OPD
16.4. 2008 – Tisková zpráva – Prezident republiky podepsal dne 11.4. 2008 Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 až 2013. Po vydání zákona ve sbírce zákonů se České republice otevře možnost zahájit čerpání prostředků z Evropské investiční banky (EIB) a to až do celkové výše 34 miliard Kč.


Prostředky budou ze strany EIB poskytovány na základě jednotlivých úvěrových smluv. První úvěrová smlouva ve výši 14 miliard Kč byla mezi zástupci EIB a Ministerstva financí podepsána již 14.12. 2007 – více informací zde. Do konce roku 2009 by měly být s EIB uzavřeny ještě další dvě uvěrové smlouvy (každá ve výši 10 miliard Kč), které umožní vyčerpání všech dostupných prostředků uvedených v Zákoně.
 
Prostředky EIB budou čerpány přes Státní fond dopravní infrastruktury na spolufinancování národního podílu u dopravních infrastrukturních staveb, které jsou realizovány zejména státními investorskými organizacemi jako je Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest.


Tisková zpráva 17.12. 2007 - Uzavření úvěrové smlouvy s EIB na spolufinancování projektů OPD


Aktualizováno 25.4. 2008:

Zákon 134/2008 byl dnes zveřejněn ve sbírce zákonů:

http://www.mvcr.cz/sbirka/2008/sb044-08.pdf