19.12.2007
Dvojstrana o Operačním programu Doprava
19.12.2007 - V návaznosti na schválení Operačního programu Doprava (OPD) Evropskou komisí připravilo Ministerstvo dopravy tématickou dvojstranu, která by měla OPD představit nejširší veřejnosti. Dvojstrana o OPD vyjde dne 20.12.2007 jako inzertní příloha deníku Hospodářské noviny.


Obsah dvojstrany o OPD:
 
Úvodník ministra dopravy Aleše Řebíčka
Dvě přání, dvě poděkování
 
Základní představení OPD s přehledem prioritních os, oblastí podpory a finančních alokací
Největší program schválen
 
Dvojrozhovor s náměstkem ministra dopravy Jiřím Hodačem a ředitelem odboru fondů EU Tomášem Čočkem
Program byl schválen prakticky beze změn
 
Článek Gustáva Slamečky, ředitele SFDI
OPD je pro Česko nezastupitelný
 
Článek Petra Moose, generálního sekretáře NSRR pro dopravu a životní prostředí
Systémový přístup k dotacím EU do dopravy
 
Přehled vyhlášených výzev a informace o počtech předložených projektů
 
Příspěvky od majoritních příjemců v rámci OPD (ŘSD, SŽDC, ŘVC)


Dvojstrana o Operačním programu Doprava
[636 kB]
Inzertní příloha Hospodářských novin - 20.12.2007