13.1.2011
Upřesnění článku o projektu OPD zveřejněného na serveru Idnes.cz dne 12.ledna
13.1.2011 – Tisková zpráva – Na serveru Idnes.cz byla dne 12.1.2011 zveřejněna informace o jednom z projektů Operačního programu Doprava. Vzhledem k tomu, že některé informace byly zavádějícího charakteru, Řídící orgán OPD se rozhodl na článek reagovat upřesněním.


Projekt „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“, který má schválený příspěvek EU ve výši 557 mil. Kč, je rozdělen do 6 oblastí, z nichž dvě jsou zaměřeny na „Sběr dopravních informací“ a „Meteorologická čidla“. Na tyto oblasti je určena částka cca 100 mil. Kč, přičemž cca 45 mil. Kč je určeno právě na strategické dopravní detektory - úsekové. Ze zbývající části jsou financovány řezové a klimatické detektory.

Cílem projektu je především přispět ke zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy, kde jsou vstupní informace pro řízení zajišťovány právě výše zmiňovanými detektory. Možnost jejich použití pro sledování překračování nejvyšší povolené rychlosti není v žádném případě omezena faktem, že byly spolufinancovány z fondů EU. Detektory disponují pouze technickými prostředky vyplývajících z jejich účelu. Jejich uzpůsobení pro účely pokutování řidičů by si vyžádalo nemalé investiční náklady na jejich další hardwarové i softwarové vybavení.

Server Idnes.cz původně zveřejnil článek „Praha má radary za půl miliardy, měřit rychlost nemohou, jsou z peněz EU“. Ačkoli byl článek následně ve večerních hodinách upraven (částka byla „zpřesněna“ na 45 mil. Kč), nedošlo k opravě informace uvedené v názvu článku. Zároveň nebyl článek označen za „opravený“.


Bližší informace o projektu naleznete zde

Odkaz na článek: http://zpravy.idnes.cz/praha-ma-radary-za-45-milionu-merit-rychlost-nemohou-jsou-z-penez-eu-1db-/domaci.asp?c=A110112_101652_praha-zpravy_ab