6.11.2012
Seminář pro žadatele o podporu v rámci programu „Podpora revitalizace železničních vleček“
6.11.2012 - Ministerstvo dopravy pořádá dne 26. 11. 2012, od 10:00 do 13:00 hod. seminář pro žadatele o podporu v rámci 3. kola výzvy pro oblast podpory 6.1 OP Doprava - program „Podpora revitalizace železničních vleček“.


Seminář bude zaměřen na aktuální otázky programu veřejné podpory a seznámení se základními dokumenty tohoto programu. Budou prezentovány jednotlivé přílohy Pokynů pro žadatele, postup při zpracování projektové žádosti o podporu, příprava a realizace projektu a vyhodnocení žádostí. Organizátorem semináře je Ministerstvo dopravy, Odbor drah, železniční a kombinované dopravy (správce programu) a Odbor fondů EU (Řídící orgán OP Doprava). 

Místem konání semináře je Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, Zasedací sál – suterén, č. dveří 80. V případě zájmu o účast na semináři je nutná registrace, a to do 23. 11. 2012 12.00 hod. na e-mailové adrese vlecky@opd.cz. V rámci žádosti o registraci je nezbytné uvést název potenciálního projektu (vlečky), potenciálního žadatele a kontaktní osobu (e-mail a telefon). 

Program semináře: 

  1. Zahájení semináře (úvodní slovo ředitele odboru správce programu) 
  2. Popis programu (všeobecné informace, cíle programu, indikátory, parametry, zaměření podpory, příjemci podpory, forma a intenzita podpory, územní alokace, způsobilé a nezpůsobilé výdaje) 
  3. Pokyny pro žadatele (informace pro zpracování žádosti, žádost o podporu, příprava a realizace projektu) 
  4. Efektivnost projektu (naplňování cílů, metodika výpočtu efektivnosti, vzorový příklad) 
    Přestávka 
  5. Elektronická projektová žádost Benefit7 
  6. Realizační fáze projektů v kontextu OP Doprava (finanční toky z hlediska příjemců, kontroly použití prostředků, postupy a finanční limity pro zadávání zakázek, monitoring projektů) 
  7. Diskuze 

Případné dotazy je možné zasílat předem do 21. 11. 2012 na e-mailovou adresu vlecky@opd.cz.