2.7.2013
Rozhodnutí EK o projektu Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší
Evropská komise schválila dne 27. 6. 2013 další velký projekt Operačního programu Doprava. Tentokrát se jedná o železniční projekt s názvem „Optimalizace trati státní hranice SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší“. Finanční příspěvek z fondů Evropské unie činí 4,2 miliardy Kč.


Projekt "Optimalizace trati státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší" se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje na III. tranzitním železničním koridoru, který je součástí Transevropské dopravní sítě TEN-T. Účelem projektu je uvedení železniční trati do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

 

Jedná se zejména o zvýšení stávajících traťových rychlostí až na 160 km/hod pro vlaky osobní přepravy a až na 120 km/hod pro vlaky nákladní dopravy a tím i zkrácení jízdních dob pro jednotlivé druhy vlaků. Důležitým cílem je také zlepšení zatížitelnosti trati a dosažení lepší prostorové průchodnosti.


Projekt o celkové délce 19,268 km zahrnuje tři železniční stanice - Mosty u Jablunkova, Jablunkov - Návsí, Bystřici nad Olší a tři zastávky - Mosty u Jablunkova, Bocanovice a Hrádek ve Slezsku. V rámci optimalizačních prací je v celém úseku tratě provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku. Zrekonstruováno je 9 přejezdů a provedena nová peronizace nástupišť s bezbariérovými přístupy včetně zastřešení. Z mostních objektů je zrekonstruováno 22 mostních objektů a vybudováno 5 nových podchodů. Dva stávající jednokolejové tunely jsou přestavěny na jeden dvoukolejný tunel.

 

Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem stavby také zvýšení bezpečnosti železničního provozu zřízením nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Pro snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo jsou navržena protihluková opatření.

 

Bližší informace o projektu naleznete v databázi projektů OPD.