26.2.2008
Podpora revitalizace železničních vleček z OP Doprava
26. 2. 2008 - Tisková zpráva - Ministerstvo dopravy (MD) bude v rámci Operačního programu Doprava (OPD) podporovat revitalizaci železničních vleček v ČR. V této souvislosti byla vyhlášena výzva pro předkládání projektových žádostí do OPD v oblasti podpory 6.1, prioritní ose 6 „Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy“. Pro předložené projekty v oblasti podpory 6.1 bude k dispozici celková částka až do výše cca 430 milionů Kč. Žadatelé budou v rámci prvního kola výzvy moci předkládat své projektové žádosti v období od 1. 4. do 31. 5. 2008.


Nevratné dotace budou poskytovány společně z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Konkrétně se jedná o veřejnou podporu ve výši cca 40-ti % způsobilých výdajů projektu. Vlastní podpora bude poskytována v režimu programu „Podpora revitalizace železničních vleček“ připraveného  Odborem drah, železniční a kombinované dopravy MD. Hlavním cílem tohoto programu je podporovat přesun zboží ze silnice na alternativní dopravu šetrnější k životnímu prostředí a veřejnému zdraví. Tím je zároveň sledováno vyšší zapojení železniční a vnitrozemské vodní dopravy do přepravních řetězců nákladní přepravy.
 
Mezi potenciálně podpořené projekty patří zejména investice do rozšiřování stávajících či pořízení železničních vleček, popřípadě náklady spojené s pronájmem formou finančního leasingu. Možnými žadateli jsou subjekty vyvíjející ekonomické aktivity („podniky“) především budoucí vlastníci podporované infrastruktury. Přesné vymezení je uvedeno ve výzvě.
 
V návaznosti na vyhlášení výzvy uspořádá Ministerstvo dopravy pro potenciální žadatele seminář, na kterém bude program „Podpora revitalizace železničních vleček“ podrobněji představen. Účastníci semináře budou informování o všech podmínkách, které musí pro úspěšné předložení žádosti splnit a které budou muset dodržovat v průběhu realizace projektu a i po jeho skončení. Seminář se uskuteční dne 13. 3. 2008 v prostorách Ministerstva dopravy. Informace o možnosti registrace a podrobný program semináře budou zveřejněny v nejbližších dnech na www.opd.cz/cz/vlecky.


Aktualizováno 29.2. 2008:

Podrobný program semináře pro žadatele v rámci programu "Podpora revitalizace železničních vleček" - 13.3. 2008 [113 kB]

V případě Vašeho zájmu o účast na semináři zašlete do 10.3.2008 Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, společnost, email) na adresu vlecky@opd.cz. Registrace Vám bude zpětně potvrzena.