9.2.2010
OPD - lépe se vám pojede, nyní na Benešovsku
10. 2. 2010 – Tisková zpráva – V průběhu měsíce února probíhá další ze série regionálních informačních kampaní, které mají za cíl informovat širokou veřejnost o projektech spolufinancovaných prostřednictvím Operačního programu Doprava. Tentokráte se jedná o prezentaci projektu OPTIMALIZACE TRATI BENEŠOV U PRAHY - STRANČICE, jehož realizace přinese výrazné zlepšení kultury cestování a celkové zefektivnění železniční dopravy v celém regionu.


V únoru se kampaň „OPD – lépe se vám pojede“ přesunula na Benešovsko, kde bude v průběhu tohoto měsíce seznamovat veřejnost s pozitivy realizace tohoto projektu. Díky optimalizaci se zvýší spolehlivost provozu, dojde ke zkrácení jízdní doby a bude modernizován informační systém. Za zmínku stojí jistě také to, že díky tomuto projektu bude zajištěn bezpečný přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
 
Jako mediální nástroje této regionální informační kampaně byly po předchozí pozitivní zkušenosti opět zvoleny rádiové spoty, tisková inzerce, rámečky ve vlacích a venkovní reklama, která využívá city-light vitrín, reklam na telefonních budkách a billboardů. Projekt OPTIMALIZACE TRATI BENEŠOV U PRAHY – STRANČICE je výjimečný také tím, že je jedním ze dvou prvních velkých dopravních projektů, které Evropská komise České republice schválila.
 

 
Rozhlas:  
Outdoor a inzerce: