24.9.2012
Na silnici „R48 Rychaltice – Frýdek-Místek“ přispěje Evropská unie
26.9.2012 - Tisková zpráva - Dne 21. 9. 2012 byl Evropskou komisí schválen další velký silniční projekt Operačního programu Doprava. Úsek rychlostní silnice mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem bude podpořen Evropskou unií částkou ve výši 2,6 miliardy Kč.


Stejně jako u podobně finančně náročných projektů, byl i tento úsek rychlostní silnice poměrně složitý na vyjednávání s Evropskou komisí. Nakonec byl ale projekt schválen a tak Evropská unie přispěje částkou ve výši 2 615 854 247 Kč. Pro řidiče je projekt významný především kvůli snížení počtu dopravních nehod, které jsou v tomto úseku na původní směrově nerozdělené komunikaci velmi časté.  

Komunikace byla navržena jako čtyřpruhová, směrově rozdělená, v kategorii R 25,5/120 (tedy o šířce 25,5 metru a návrhové rychlosti 120 km/h) v délce 7 km. Významným stavebním objektem je tunel v délce 160 metrů. Ten byl navržen jako hloubený, řešený pomocí technologie tzv. milánských stěn. Součástí stavby je vybudování jedné mimoúrovňové křižovatky v Rychalticích (křížení s II/486), devíti mostů na hlavní trase a doprovodné komunikace v kategorii S 7,5/60 o délce 3 km. Rychlostní silnice R 48 je součástí VI. koridoru transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Více informací o projektu naleznete zde.