3.7.2014
Ministerstvo dopravy získalo souhlasné stanovisko SEA k OPD 2014 – 2020
Ministerstvo dopravy v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (proces SEA) získalo v pondělí 30. června souhlasné stanovisko k Operačnímu programu Doprava pro programové období 2014 – 2020.


Stanovisko SEA, které vydává Ministerstvo životního prostředí, je nutnou podmínkou pro schválení materiálu vládou. Poté bude zahájena oficiální fáze vyjednávání s Evropskou komisí tak, aby čerpání fondů EU pro období 2014 až 2020 mohlo pro projekty v oblasti dopravy začít co nejdříve. OPD bude i v novém programovacím období klíčovým zdrojem financí pro výstavbu dopravní infrastruktury v příštích letech. Česká republika by mohla v rámci tohoto programu z evropských fondů získat až 124,4 miliard korun.

 

Ministerstvo dopravy získalo stanovisko jako jeden z prvních resortů. Bližší informace včetně souhlasného stanoviska SEA a vypořádání obdržených připomínek z procesu veřejného projednávání jsou dostupné na http://www.opd.cz/cz/OP_doprava_2014-2020.

 

 

Pro bližší informace kontaktujte:

 

Tiskové oddělení Ministerstva dopravy

mobil:  724 757 577

e-mail: press@mdcr.cz