22.12.2010
Již pátý velký projekt Operačního programu Doprava schválen Evropskou komisí
22.12.2010 – Tisková zpráva – Dne 16. prosince 2010 schválila Evropská komise další velký dopravní projekt „Optimalizace tratě Stříbro – Planá u Mariánských Lázní“. Trať je součástí III. tranzitního železničního koridoru ČR a také pokračováním již schváleného velkého projektu „Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)“. Evropská unie zde tentokrát přispěje částkou přesahující 2,5 mld. Kč.


Tratě Stříbro – Planá u Mariánských Lázní a Planá u Mariánských Lázní – Cheb jsou součástí III. tranzitního železničního koridoru, konkrétně jeho západní větve vedoucí z Prahy přes Plzeň a Cheb na státní hranice s Německem. Téměř 32 km dlouhý úsek ze Stříbra do Plané je jednou z celkem 9 staveb této západní větve. Pro většinu z těchto staveb plánuje Ministerstvo dopravy, Řídící orgán Operačního programu Doprava, usilovat o spolufinancování ze zdrojů EU.

Stavba na úseku Stříbro – Planá sebou přinese výměnu či obnovu částí železničního spodku i svršku, kterou cestující zaznamenají především ve zvýšeném komfortu cestování. Díky projektu bude také zvýšena traťová rychlost, která se přímo promítne do jízdních dob jednotlivých železničních spojů. Dále jsou v rámci projektu renovována či nově budována nástupiště a zabezpečovací zařízení, která významně přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu na trati. Neméně významnou součástí projektu je i výstavba protihlukových stěn, které omezí negativní dopady dopravy na okolí.

Projekt „Optimalizace tratě Stříbro – Planá u Mariánských Lázní“ je z pohledu Evropské komise tzv. velkým projektem, tedy projektem, jehož celkové investiční náklady převyšují 50 milionů EUR. Tyto projekty mají odlišný a také náročnější proces schvalování než ostatní projekty. Po schválení Řídícím orgánem Operačního programu Doprava musejí být předloženy k posouzení Evropské komisi.

Detailní informace o ostatních velkých schválených projektech naleznete na www.opd.cz nebo na následujících odkazech: 

Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)
Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice
Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st.hr., 1.stavba Letohrad (mimo) - Lichkov st.hr.

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor