17.1.2011
Evropské peníze na další velký dopravní projekt
19.1.2011 – Tisková zpráva – Řídící orgán Operačního programu Doprava dosáhl prosazení dalšího velkého železničního projektu u Evropské komise. V minulých dnech se podařilo úspěšně dokončit schvalovací proces u dalšího velkého projektu, tentokrát z oblasti Moravy – „Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo“. Za poslední měsíc je to již druhý velký schválený projekt OPD.


Velké projekty, u nichž celkové náklady přesáhnou 50 mil. EUR, doprovází velice zdlouhavý a náročný schvalovací proces u Evropské komise. V současné době jsou potvrzeny evropské dotace u šesti velkých železničních projektů, což znamená příspěvek přes 12 mld. Kč. Na poslední schválený projekt, Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo, přispěje EU částkou cca 880 mil. Kč.

Cílem projektu „Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo“ je uvedení trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Jde především o dosažení vyšších rychlostních parametrů trati pro zkrácení jízdní doby vlakových spojů a lepší propustnost trati zvýšením tzv. zatížitelnosti a ložné míry trati. Důležitým přínosem stavby je také zvýšení bezpečnosti železničního provozu, které je zajištěno zřízením nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. V rámci modernizace trati rovněž dochází ke snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo prostřednictvím realizace individuálních protihlukových opatření. Projekt navazuje na eletrizaci úseku mezi státní hranicí a Šatovem, která byla spolufinancována z fondů EU v minulém programovém období v rámci Operačního programu Infrastruktura.

S Evropskou komisí je aktuálně projednáváno dalších 12 velkých projektů, jejichž souhrnný příspěvek EU je přibližně 43 miliard Kč. Z velkých silničních projektů OPD nebyl doposud schválen žádný. Schvalovací proces je u těchto projektů ve srovnání s železničními náročnější v oblasti dopadů na životní prostředí. S Evropskou komisí jsou nyní vedena intenzivní jednání a Řídící orgán OPD věří, že se v blízké budoucnosti podaří dosáhnout schválení prvních velkých silničních projektů.