5.1.2010
Evropská komise schválila České republice první dva velké projekty OPD
5.1.2010 – Tisková zpráva – Evropská komise 21. prosince 2009 definitivně schválila první velké projekty realizované v rámci Operačního programu Doprava. Projekty „Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice“ a „Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st.hr., 1.stavba Letohrad (mimo) - Lichkov st.hr.“ byly EK předloženy již v roce 2008. Nyní má Česká republika jistotu, že bude moci čerpat až 111 milionů € u projektu „Benešov – Strančice“ a 49,6 milionů € u projektu „Letohrad – Lichkov“.


„Úspěšné schválení prvních dvou velkých projektů OPD od Evropské komise je dobrým příslibem pro nejbližší budoucnost, kdy nás čeká dokončení schvalovacího procesu u mnoha dalších významných dopravních projektů. Věřím, že i na základě dosavadních zkušeností s těmito projekty se nám podaří schvalovací proces s EK výrazně urychlit.“ dodává k tomu ministr dopravy Gustav Slamečka.
 
Tzv. „velké projekty“ mají odlišný a také náročnější proces schvalování než ostatní projekty. Tyto projekty nad 50 milionů EUR jsou po schválení Řídícím orgánem Operačního programu Doprava (Ministerstvo dopravy) předloženy ke schválení Evropské komisi. V případě prvních předložených projektů docházelo k řadě připomínek ze strany EK, které musely být akceptovány. Z důvodu několikanásobného doplňování a opravování projektové žádosti se schvalovací proces protáhl na dobu více než jednoho roku. Ministerstvo dopravy však ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, s.o. tento proces úspěšně zakončilo. Vzhledem k tomu, že je v současnosti EK předloženo dalších 7 velkých projektů a dalších 18 je Řídícím orgánem OPD připravováno pro předložení v následujících měsících, předpokládá se, že další schválené velké projekty na sebe nenechají dlouho čekat. Oba projekty jsou realizovány v režimu předběžného financování ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury s předpokládaným spolufinancováním z fondů EU.
 
Detailní informace o schválených velkých projektech naleznete na www.opd.cz nebo přímo zde:
Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice
Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad-Lichkov st.hr., 1. stavba Letohrad (mimo)-Lichkov st.hr.