30.1.2013
Evropská komise potvrdila dotaci na prodloužení trasy A pražského metra
31. 1. 2013 - Tisková zpráva – Ministerstvo dopravy dosáhlo schválení dalšího velkého projektu Operačního programu Doprava u Evropské komise. Prodloužení pražského metra A z Dejvic do Motola je zároveň projektem s nejvyššími celkovými investičními náklady, který byl v rámci OPD doposud předložen. Díky tomuto projektu v současné době vzniká nová, bezmála šestikilometrová trasa se čtyřmi stanicemi. Dokončení projektu, jehož žadatelem a investorem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, je plánováno na konec roku 2014. Schválený maximální možný příspěvek z Fondu soudržnosti je ve výši cca 330 mil. EUR.


Realizací projektu dojde především ke zlepšení dopravní obslužnosti v severozápadní části Prahy, v oblasti sídlišť Červený Vrch a Petřiny a významně se zlepší dostupnost nemocnice v Motole. Projekt rovněž přispěje ke zklidnění nevyhovující dopravní situace v centru městské části Praha 6 - Vítězném náměstí. Tato lokalita nyní nemůže plnit svůj původní účel, tedy centra městské části, a to z důvodu, že slouží jako autobusový terminál. Díky realizaci projektu dojde k významnému snížení počtu autobusů pohybujících se v této lokalitě a tedy i k otevření možnosti navrácení původně zamýšlené funkce Vítězného náměstí. Obyvatelům přilehlé městské části tak prodloužení metra A přinese zvýšení kvality života díky snížení hluku a produkcí emisí.

Evropská komise svým Rozhodnutím ze dne 30. 1. 2013 završila více než 16 měsíců dlouhý schvalovací proces projektu „Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V.A. Dejvická (mimo) – Motol“ a potvrdila tak schválení příspěvku v maximální možné výši 330 076 926,- EUR z Fondu soudržnosti. Tato částka odpovídá alokaci celé prioritní osy 5 OPD, ve které jsou však realizovány ještě další dva malé projekty, které byly schváleny dříve. Aktuálně se tedy předpokládá, že reálná částka dotace z OPD pro projekt Prodloužení metra A dosáhne přibližně výše 7,4 mld. Kč. Skutečná výše dotace však bude záviset na vývoji směného kurzu CZK/EUR a také na úspěšnosti čerpání u ostatních projektů v prioritní ose 5.