30.11.2011
Aktuálně.cz nepravdivě informovala o financování D8
30.11.2011 - Reakce na článek - Na serveru Aktuálně.cz byl v neděli 27. listopadu publikován článek související s Operačním programem Doprava (OPD) ohledně financování dálnice D8. V tomto článku je mnoho nepravdivých a zavádějících informací, které je zapotřebí uvést na pravou míru. Proto se Ministerstvo dopravy rozhodlo napsat reakci na článek napsaný redaktorem Petrem Holubem s názvem „Proč Brusel nezaplatí D8?Staví se bez zákona“.


http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=722530

Text: "Evropská komise už nechce platit České republice za silnice, při jejichž stavbě se porušovaly zákony. To se stávalo nejčastěji v případech, kdy Ředitelství silnic a dálnic hradilo vícepráce v hodnotě přes dvacet procent původní zakázky. Tím porušovalo i benevolentní český zákon o veřejných zakázkách."
Reakce: Český zákon není „benevolentní“, ale naopak výrazně přísnější než evropské předpisy. Ty umožňují výši víceprací až 50%. Samozřejmě platí, že dodatečné práce ve smyslu zákona o veřejných zakázkách lze zadávat v jednacím řízení bez uveřejnění pouze do 20% ceny původní zakázky.
 
Text: „Ministr dopravy Pavel Dobeš už v létě oznámil, že nebude od Bruselu žádat, aby proplatil osmimiliardové náklady za dálnici D8 přes České středohoří. Na dotaz Aktuálně.cz připustil, že stát může odepsat další miliardu, kterou původně chtěl z Bruselu na obchvat Nymburka.“
Reakce: Výše uvedené projekty jsou součástí Operačního programu Doprava a nadále se počítá s jejich financováním. V případě projektu D8 se předpokládá opětovné předložení aktualizované verze žádosti na EK po vydání příslušných stavebních povolení.
 
Text: „Ministerstvo dopravy poté vyřadilo z evropského financování ještě křižovatku Sosnová u České Lípy a opravu silnice první třídy z Brna do Rajhradu, dohromady za další dvě miliardy.“
Text: "Ministerstvo dopravy například stáhlo z evropských programů křižovatku v Sosnové, protože se během veřejné soutěže zvýšila poptávaná cena o víc než třetinu. V Bruselu stavbě hrozí podezření, že neproběhla spravedlivá soutěž, ale že ministerstvo dopravy cenu předem domluvilo s vítěznou společností Viamont, která Řebíčkovi patřila před nástupem do ministerské funkce."
Reakce: Projekt Sosnová u České Lípy byla vyřazena ze spolufinancování z důvodu nemožnosti zajistit realizaci návazných staveb. Projekt by tak nemohl splnit svou funkci.
 
Text: "Nezvyklá je klauzule, podle níž je do smluvní ceny započtena desetiprocentní „rezerva" na očekávané vícepráce, které se tedy předpokládaly ještě předtím, než nastaly."
Text: "Z analýzy dalších dopravních investic vyplývá, že zákon o veřejných zakázkách může být porušen i jinde. Pokud byla desetiprocentní „rezerva" zabudována ve všech smlouvách z Řebíčkova období, dostává se na černou listinu dalších deset staveb, kde Ředitelství silnic a dálnic přiznává nejméně desetiprocentní zvýšení ceny oproti původní smlouvě."
Reakce: Rezerva je součástí smluvních podmínek standardů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů). Na čerpání rezervy nemá zhotovitel v žádném případě automatický nárok.
 
Text: „V databázi Státního fondu dopravní infrastruktury se však dnes počítá s náklady 15,8 miliardy.“
Reakce: Celkové náklady projektu jsou v současné době 14,696 mld. Kč.
 
Text: „Také předem domluvená inflační doložka je netradiční, protože standardní smlouvy pouze zakotvují pravidlo, že se smluvní cena upraví podle růstu průměrných cen za stavební práce.“
Reakce: Opět standardní součástí smluvních podmínek FIDIC. Vždy se vychází z inflačních koeficientů zveřejňovaných Českým statistickým úřadem.
 
Text: „Aktuálně.cz napsalo už před čtyřmi lety, že Ředitelství silnic a dálnic požadovalo tunel rozšířit o metr a že za vícepráci zaplatilo navíc miliardu. Expertiza ČVUT přitom ukázala, že rozšíření parametry tunelu nezlepší. Evropská komise podle neoficiálních informací zkoumá, jestli požadavek rozšířit tunel neporušuje zákon.“
Reakce: Požadavek na rozšíření tunelu vyplývá ze změny bezpečnostních norem ČSN a tato změna byla nutná pro dokončení stavby a její kolaudaci. Bez tohoto rozšíření by kolaudace nebyla možná!
 
Text: "Včetně D8 jde o stavby v celkové hodnotě 65 miliard korun, které předpokládají evropský příspěvek 40 miliard. Podezření potvrzuje fakt, že žádnou z nich Brusel dosud neproplatil."
Reakce: Výdaje za velké projekty nebyly certifikovány i proto, že na těchto výdajích probíhá nebo bude probíhat kontrola způsobilosti výdajů pro financování ze zdrojů EU. Tato kontrola je prováděna nezávislou organizací. Poté, co bude kontrola provedena, budou výdaje předloženy k refundaci ze zdrojů EU.